ADD en relaties, tips voor partners en volwassenen met ADD of ADHD

ADD en relaties en ADHD frustraties bindingsangst

Het kan best lastig zijn om een relatie te hebben met iemand die ADD of ADHD heeft. Andersom is het voor iemand met ADD soms ook moeilijk om gelukkig te zijn in een relatie. Maar als je op de juiste manier weet om te gaan met ADD symptomen, als ADD'er en als partner van iemand met ADD, kan een “ADD relatie” juist heel rijk en bijzonder zijn. In dit artikel vind je informatie over ADD en relaties en tips voor zowel de volwassene met ADD, als de partner van de ADD'er. Ook vind je een tip om een betere relatie te krijgen met jezelf, en daarmee met jouw partner. Dit artikel kan ook nuttig zijn voor (partners van) mensen die een HSP zijn, omdat ADD en HSP in relaties overeenkomsten vertonen.

HSP, ADD en relaties; de frustraties

Zeker wanneer iemand met ADD (nog) geen hulp heeft gehad bij het omgaan met ADD symtpomen, kunnen frustraties optreden in relaties. Deze frustraties zie je bij zowel de persoon met ADD – die zich bijvoorbeeld onbegrepen voelt en het idee heeft zich in te moeten houden -, als bij de partner van de ADD'er, die zich misschien ongehoord en ongeliefd voelt. ADD kenmerken zoals stemmingswisselingen, impulsiviteit, vergeetachtigheid en een gebrek aan concentratie kunnen voor problemen zorgen.

In het boek ADHD relaties beschrijft Melissa Orlov uitgebreid in welke 6 stappen je je relatie met een partner met ADHD of ADD kunt verbeteren. In dit artikel ontdek je de belangrijkste knelpunten binnen ADD en relaties, en vind je tips voor zowel de partner als de volwassene met ADHD. Wil je over relaties praten met andere (partners van) AD(H)D'ers? Word lid van onze community!

Onderzoek naar ADHD en relaties

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar ADHD en relaties. Een kleinschalig onderzoek uit 2020 naar ADHD & relaties binnen de leeftijdscategorie van 13-18 jaar liet bijvoorbeeld zien dat adolescenten met ADHD meer romantische partners te hebben dan leeftijdsgenoten. Ook waren de adolescenten met ADHD in dit onderzoek gemiddeld 2 jaar eerder seksueel actief. Er is in dit onderzoek geen verschil gemeten op het gebied van relatiekwaliteit (Bron: PubMed, Reserach Gate).

Een onderzoek naar de impact van aanhoudende hyperactiviteit op sociale relaties liet andere resultaten zien. 6 tot 7-jarige jongens werden tot de leeftijd van 27 jaar geanalyseerd en beoordeeld. ADHD werd in dit onderzoek in verband gebracht met problemen in intieme relaties. De conclusie van dit onderzoek is dat het risico op onbevredigende sociale relaties beperkt is tot patiënten die op volwassen leeftijd nog steeds ADHD kenmerken vertonen (Bron: NCBI)

Een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam naar ADHD bij volwassenen associeert een ADHD diagnose met scheiden en/of niet trouwen, minder familieleden hebben in het netwerk en emotionele eenzaamheid (Bron: VU Amsterdam).

add relaties frustraties geen aandacht afgeleid

Frustraties binnen ADHD/ADD relaties en tips voor de partner en AD(H)D'er

In de Wandering Minds Community komen regelmatig frustraties naar voren van partners van AD(H)D'ers of AD(H)D'ers zelf. Het is niet altijd makkelijk om een relatie te hebben waarbinnen één (of beide) partners ADHD heeft. Hieronder volgt informatie over verschillende frustraties binnen ADHD relaties en tips voor de partner en de volwassene met ADHD.

Frustratie: snel zijn afgeleid

Één van de ADD kenmerken die voor frustratie kan zorgen binnen een relatie, is het snel afgeleid zijn. Als partner van iemand met ADD kun je het gevoel hebben dat jouw partner niet luistert wanneer je praat, of afspraken niet nakomt. Je voelt je misschien ongehoord, ongewenst of genegeerd. In werkelijkheid houdt je partner waarschijnlijk veel van je en wil hij/zij niets liever dan naar je luisteren, maar wordt ze teveel afgeleid door geluiden, gedachtes of de televisie die aan staat.

Tip voor de partner van iemand met ADD of HSP

Besef als partner van iemand met ADD, dat het geen onwil is, maar dat jouw partner door een afwijking in de hersenen, meer moeite heeft met concentratie en sneller afgeleid is. Probeer samen naar een oplossing te zoeken, zoals het verminderen van prikkels (de televisie uitzetten) als je een gesprek voert. Vertel altijd rustig aan je partner met ADD hoe je je voelt, want het opkroppen van gevoelens kan leiden tot woede in een later stadium. Het kan helpen om je partner aan te raken terwijl je praat. Sommige mensen met ADD praten makkelijker wanneer ze bijvoorbeeld wandelen op het strand of in een bos.

Tip voor de ADD'er / HSP'er

Als je zelf ADD hebt, kan het helpen om in een gesprek regelmatig te herhalen wat je partner zegt. Zo blijf je geconcentreerd en voelt je partner zich gehoord en misschien zelfs begrepen. Merk je dat je tijdens een (lang) gesprek afdwaalt? Leg uit aan je partner dat je een korte pauze nodig hebt, en later graag verder wil praten.

Met concentratie supplementen, mindfulness en de juiste voeding kun je je concentratieniveau enorm verhogen.

Hier vind je meer tips om je focus te verbeteren.

Mijn partner heeft ADD en is vergeetachtig en ongeorganiseerd

Frustratie: Iemand met ADD is vergeetachtig

Iemand met ADD is meestal geen ster in het bijhouden van een agenda en het zich houden aan afspraken. Misschien is er ineens geen toiletpapier in huis omdat je partner dit vergeten is mee te nemen, of hij/zij was het etentje bij jouw ouders helemaal vergeten. Vergeetachtigheid is een ADD symptoom die voor frustraties kan zorgen binnen een relatie. Iemand met ADD kan zich onzeker voelen wanneer de partner voor de tiende keer zegt dat hij zelfs basistaken niet kunt uitvoeren. De partner van de ADD'er heeft het gevoel er soms alleen voor te staan, en voelt zich niet serieus genomen.

Tips voor de partner

Besef dat het geen karakterfout is, die vergeetachtigheid. Het is een ADD symptoom die voortkomt uit een neurologische afwijking. Bestempel dit gedrag dus niet als onverschillig of ongemotiveerd. Maar… neem de taken ook niet over van je partner, en word niet de coach van je partner. Je kunt je partner eventueel wel helpen door het samen ontwikkelen van strategieën om dingen beter te onthouden. Werk bijvoorbeeld met een gezamenlijke weekplanner die in de keuken hangt, of help je partner een paar keer bij het maken (en afvinken) van het boodschappenlijstje.

Tips voor de ADD'er: verbeter je geheugen

Je leven wordt een stuk fijner als je strategieën verzint om belangrijke zaken niet (meer) te vergeten. Een ADD coach kan je hierbij helpen, maar je kunt ook zelf aan de slag. Train jezelf om alles meteen op te schrijven in je (ADD) agenda, maak to-do lists en houd je boodschappenlijstje bij in je telefoon. Besef dat het voor jouw partner best lastig is wanneer jij vergeetachtig bent, maar leg ook uit waar dit vandaan komt en dat dit niets te maken heeft met luiheid of onverschilligheid. Zorg daarnaast goed voor jezelf, met de juiste voeding. Slaap is ook belangrijk voor je geheugen. Slaap je slecht? Bekijk mijn tips voor een slaapritueel of gebruik eventueel een ondersteunend natuurlijk slaapsupplement (dit is mijn favoriete slaapsupplement, die je niet alleen helpt met slapen, maar ook een positieve invloed heeft op je stemming).

ADD en relatie tips partner met ADD

ADD frustratie: ‘mijn partner heeft geen aandacht voor me'

Iemand met ADD kan dankzij de hyperfocus helemaal opgaan in een activiteit, zoals lezen of scrollen op de telefoon. De partner kan hierdoor het gevoel krijgen niet belangrijk te zijn, en behoefte hebben aan aandacht.

Tip voor de partner

Begrijp dat ook dit gedrag voortkomt uit een neurologische afwijking en neem het niet persoonlijk. Leg uit aan jouw partner wat het met je doet en wat je nodig hebt. Doe dit niet met een wijzende vinger, maar leg het uit vanuit jouw gevoel.

Tip voor de ADD'er

Ben je ergens mee bezig, in de hyperfocus, maar merk je dat jouw partner je aandacht wilt? Besef je dat je partner zich onbelangrijk kan voelen, wanneer jij hem/haar voor langere tijd negeert. De hyperfocus is fijn als je iets gedaan moet krijgen, maar zorg ook voor genoeg verbinding in je relatie. Misschien kun je een wekker zetten, zodat je niet doorslaat in een activiteit en ook tijd vrijmaakt voor je partner. Spreek bijvoorbeeld tijden af, wanneer je tijd met je partner doorbrengt en volledige aandacht hebt voor elkaar.

In het boek ADHD relaties beschrijft Melissa Orlov uitgebreid in welke 6 stappen je je relatie met een partner met ADHD of ADD kunt verbeteren.

partner met add is rommelig en ongeorganiseerd

ADD relatie frustratie: ADD'er is rommelig en ongeorganiseerd

Iemand met ADD is vaak rommelig en ongeorganiseerd, zeker wanneer hij/zij nog geen coaching heeft gehad, waarin geleerd is om te gaan met ADD symptomen. Klusjes worden overslagen, taken worden niet afgemaakt, de belasting wordt te laat betaald en spullen slingeren door heel het huis heen. Ook zijn de autosleutels steeds kwijt, of staat de ADD'er voor de deur zonder sleutels.

Al deze dingen kunnen zorgen voor stress en het verspillen van tijd en geld. De partner van de volwassene met ADD gaat zeuren, en de ADD'er voelt zich gecontroleerd en/of als kind behandeld.

Tips voor de partner van de ongeorganiseerde rommelkont

Ook hier geldt natuurlijk weer; jouw partner met ADD is niet bewust rommelig en ongeorganiseerd. Omdat de hersenen van jouw partner meer moeite hebben met het verwerken van prikkels, kost het jouw partner veel meer moeite om georganiseerd en opgeruimd te zijn. Het is voor jou belangrijk om te praten over de problemen, en je gevoelens hierover te uiten. Daarna kun je samen naar oplossingen zoeken.

add symptomen relatie rommel

Misschien kunnen jullie de taken anders verdelen, waarbij jij de belangrijke dingen doet (de administratie) en je partner bijvoorbeeld gaat koken en de was doet. Wanneer je merkt dat frustratie of woede opkomt, spreek dit altijd uit op een rustige manier. Praat hierbij vanuit jouw eigen gevoel, zonder te wijzen.

Tips voor de ADD'er in de relatie

Zorg voor strategieën om beter te leren organiseren en op te ruimen. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je elke ochtend, voor je naar je werk gaat, een kwartier opruimt. Bewaar je sleutels op een vaste plek, bijvoorbeeld aan een haakje in de gang. Hang een briefje op de deur naar buiten met wat je niet mag vergeten (sleutels, autopapieren, telefoon, etc.). Hoe kinderachtig het ook lijkt, het kan helpen om huishoudelijke taken in te plannen. Schrijf bijvoorbeeld in je agenda wanneer je de was doet en de badkamer schoonmaakt en hou je hier ook aan. Veel volwassenen met ADD hebben baat bij coaching, om dit soort strategieën te leren toepassen. Via je huisarts kun je bijvoorbeeld terecht bij PsyQ ADHD voor volwassenen, maar je kunt ook een particuliere coach zoeken, of een Professional Organizer. Via deze website kun je ook in contact komen met verschillende AD(H)D coaches.

ADD partner is impulsief en doet gevaarlijk

ADD frustratie: ADD'er is impulsief

Een ander duidelijk kenmerk van ADD is impulsiviteit. Volwassenen met ADD handelen vaak voordat ze nadenken. De meeste ADD'ers hebben daarom moeite met geld; geld wordt impulsief uitgegeven. Andere volwassenen met ADD nemen risico's zoals het hebben van onveilige seks of het vergeten van de pil (zelfs als er geen kinderwens is) en te hard rijden. Ook kunnen er nog wel eens onhandige uitspraken uitflappen, tijdens een sociale gelegenheid of wanneer je samen bent. Het voordringen in een rij is ook geen uitzondering, iets dat voor ergenissen kan zorgen.

Tips voor het omgaan met impulsiviteit van de partner met ADD

Voor zowel jou als voor je partner is het fijn als de partner met ADD zichzelf beter leert beheersen en anders leert te reageren op impulsen. Wanneer impulsief gedrag uit de hand loopt is het inschakelen van hulp een goed idee. Jullie kunnen terecht bij een therapeut of een ADD coach.

Tips voor de impulsieve ADD'er

Zelfbeheersing kun je leren. Dit zou je zelf kunnen doen, maar je kunt hier ook hulp bij inschakelen. Het is belangrijk dat je leert herkennen wanneer er een impuls is. Een impuls is bijvoorbeeld een advertentie die je ziet, waarna je de neiging krijgt om te gaan winkelen. Maar ook een gedachte die opkomt is een impuls. Als je je bewust bent van de impulsen, dan kun je kiezen om ernaar te handelen of niet. Onderneem je wel actie (door te gaan shoppen of de gedachte meteen hardop uit te spreken), of kies je ervoor om even twee keer in en uit te ademen, om vervolgens te beslissen dat je niet reageert op de impuls?

Een cursus mindfulness leert je omgaan met dit soort impulsen.

Geef je te makkelijk geld uit? Neem alleen contant geld mee. Ben je gevoelig voor reclame? Zorg dat jullie geen reclamefolders meer in huis hebben liggen, en ga tijdens de reclame op tv de afwas doen (met een noise cancelling koptelefoon op).

add in relatie uitstelgedrag frustratie

ADD relatie frustratie: uitstelgedrag

Iedereen stelt wel eens een taak uit, maar bij veel mensen met ADD komt uitstelgedrag in extreme mate voor. Iemand met ADD voelt zich snel overweldigd door een project, of hij weet niet waar hij moet beginnen. Uitstelgedrag zorgt voor een chaotische levensstijl, die voor problemen kan zorgen in jullie relatie.

Omgaan met uitstelgedrag, tips voor de partner

Spreek altijd vanuit je gevoel uit wanneer je iets dwars zit. Het heeft geen zin om frustraties op te kroppen. Kijk of je je partner kunt helpen, bijvoorbeeld door samen te bespreken hoe je een groot project kunt opsplitsen, of door samen een begin te maken. Belangrijk is, om de taak nooit over te nemen van jouw partner met ADD.

Tips voor de ADD'er die regelmatig uitstelt

Voel je je overweldigd door de enorme omvang van een project? Splits het project op in kleine stukjes en werk op die manier stapsgewijs naar je einddoel. Focus je alleen op het onderdeel waar je op dat moment mee bezig bent.

Vind je het moeilijk om ergens aan te beginnen? Vraag je partner om hulp, en bespreek samen hoe je kunt beginnen.

Uitstelgedrag is geen gebrek maar een eigenschap die je kunt leren. Ook hierbij kan ADD coaching uitkomst bieden. Hier vind je meer informatie over en tips bij uitstelgedrag.

add en relaties stemmingswisselingen

HSP, ADD, relaties en stemmingswisselingen

Iemand met ADD wordt regelmatig overladen door emoties en/of gedachtes. Plotselinge woede, irritaties, angst, zorgen, maar ook extreem enthousiasme en spontaniteit zijn kenmerkende gedragingen van iemand met ADD. Iemand met ADD kan enorme stemmingswisselingen hebben. Dit is deels te verklaren omdat mensen met ADD sommige gevoelens intenser voelen dan anderen. Dit kan voor problemen zorgen binnen een relatie tussen iemand met en iemand zonder ADD.

Hoe ga je om met de stemmingswisselingen van jouw partner met ADD of HSP?

Als je een partner hebt met ADD is het belangrijk om te blijven praten, zonder verwijten. Spreek uit wat de stemmingswisselingen van jouw partner met ADD met je doet, zonder overdreven te reageren. Probeer empathie te hebben, maar leg wel duidelijk uit hoe de stemmingswisselingen jou beïnvloeden. Zo kun je samen tot oplossingen komen. Misschien kun je je partner ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën om stemmingswisselingen de baas te worden.

Tips voor de HSP'er/ADD'er met stemmingswisselingen in de relatie

Stemmingswisselingen zijn heel vervelend, voor jezelf en voor je omgeving. Vooral jouw partner kan veel last hebben van jouw stemmingswisselingen, omdat jullie veel tijd doorbrengen en hij/zij het misschien niet helemaal begrijpt.

Probeer, wanneer je je niet fijn voelt, dit rustig uit te leggen aan je partner. Bedenk wat jij nodig hebt, en hoe je partner hierbij kan helpen. Besef wel dat je partner geen therapeut is, en dat jullie gelijkwaardig zijn. Merk je dat je teveel druk legt op je partner, of dat jouw partner teveel wordt beïnvloed door jouw stemmingswisselingen? Zoek hulp bij een ADD coach of een psycholoog.

Wat over het algemeen helpt bij stemmingswisselingen is een gezond voedingspatroon, een goede nachtrust (hier vind je slaaptips), lichaamsbeweging (zoals wandelen) en yoga en meditatie. Een serotoninesupplement of serotonine booster kan een mooie ondersteuning zijn, want zo'n supplement verbetert je stemming.

add symptomen relatie adhd

De ultieme relatie-tip

Aan de basis van relatieproblemen liggen vaak oorzaken zoals stress, niet lekker in je vel zitten, piekeren/geen rust kunnen vinden, angst en zorgen. Wat daarbij kan helpen, is Mindfulness. In 2013 deed ik een 8-weekse cursus Mindfulness en dit veranderde mijn leven.

Mindfulness heeft veel voordelen, zoals:

 • Minder stress en betere emotionele balans
 • Het beter kunnen nemen van beslissingen
 • Betere focus en concentratie
 • Betere en kwalitatievere nachtrust
 • Meer controle over het autonome zenuwstelsel
 • Verhoging van het algehele gevoel van geluk
 • Toename in creativiteit

Dit heeft een enorm positieve invloed op je relatie(s). Bij Happy with Yoga, volg je online, heerlijk vanuit huis, een 8-weekse cursus Mindfulness.

ADD en HSP in relaties, deel jouw ervaring!

Heb jij een relatie (gehad) met iemand die ADD heeft of HSP is? Of heb je zelf ADD en loop je tegen problemen aan? Ik ben benieuwd hoe jij jouw relatie ervaart. Misschien heb je tips vanuit de praktijk, en wil je die met me delen onder dit artikel?

Wil je het boek ADHD relaties bestellen, dan kan dat via deze link. Daarmee steun je onze website, ontzettend bedankt daarvoor :).

partner met ADD relatie

Dit artikel bevat gesponsorde content. Wanneer je een product koopt via een link, ontvangen wij een commissie en daarmee steun je Wandering Minds: super bedankt daarvoor! Dit maakt het mogelijk voor ons om aan onze missie te blijven werken: content te ontwikkelen die Wandering Minds helpt zich beter te voelen en het beter te doen. Natuurlijk promoten wij alleen producten waar we achter staan en betaal jij niets extra’s. Regelmatig mogen wij korting geven: houd de website en socials in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Hey, mooi brein!

Verlang jij naar rust in je hoofd en plezier en betekenis in je leven? Volg ons in social medialand en ontdek nog meer tips, verhalen en een bron van inspiratie voor jouw unieke brein. In onze community komen creatieve, eigen-wijze en unieke breinen samen om te ontwarren, ontdekken en samen te groeien. Deel jouw ervaringen en verhalen, stel een vraag en vind antwoorden van experts en ervaringsdeskundigen. Ontdek je ware ik, omarm de chaos en geniet van de avonturen van ons dwalende brein.

28 gedachten over “ADD en relaties, tips voor partners en volwassenen met ADD of ADHD”

 1. Echt zo herkenbaar, ik heb het aan al mijn vrienden familie en kennissen doorgestuurd. Zo komt er hopelijk meer inzicht openheid en tolerantie en een beter leven voor iedereen.

  1. Wat een interessant en verhelderende uitleg.

   Ik heb zelf ADD in combinatie met andere problematiek. Het is fijn om te lezen dat het geen afwijkend gedrag is.

   Zelf ben ik vaak tegen de volgende problemen aangelopen. Ik heb veel gelezen over ADD en ben in therapie in verband met overige problematiek. Telkens wordt herhaald dat structuur, regelmaat en ritme belangrijk is. Ah fijn! Iets waar ik zelf iets mee kan. Daar kan ik iets mee.

   Maar helaas kwam ik vorig jaar in de ziektewet en viel elke vorm van regelmaat, structuur en ritme weg. Hierdoor voelde ik me volledig verloren. Nu, ongeveer een jaar later heb ik veel dingen zelf aangepakt. We gebruiken al een tijdje een plankalender, maar niet actief. Je kunt een plankalender aanschaffen maar als je hier niet actief mee bezig bent heeft het geen effect.

   Planning geeft rust. Structuur geeft overzicht. Wat opgeschreven is hoef je niet geforceerd te onthouden. Het enige wat je hoeft te doen is de kalender actief gebruiken. Dit werkt voor mij erg goed. En zoals in het artikel hierboven vermeld ‘het klinkt soms kinderachtig’ maar je hebt het nodig en dat is oké. Wij hebben een poetsschema voor het hele jaar. Teveel taken, betekend teveel in het hoofd en geen beweging in de handen. Tijdsbesef is lastig en de kalender is zowel een reminder als een mogelijkheid om terug te kijken.

   Tijdens het doorkijken van de reclamefolders maak ik een planning voor het eten zo heb ik direct een boodschappenlijstje. Wel moet ik zeggen dat mijn partner dit lijstje meestal afmaakt. Als ik blijf hangen en niet verder kom, leg ik het weg en kijk ik naar wat me wel is gelukt, ik doe erg mijn best om hier vrede mee te hebben. Het boodschappenlijstje overhandig ik netjes aan mijn partner. Boodschappen doen kost mij teveel energie en zuigt mij volledig leeg. Waarna ik de helft van het lijstje niet heb, en veel onnodige dingen wel heb. Ik prijs mezelf dan ook zeer gelukkig met een partner die graag boodschappen doet.

   De Sleutel liggen op een vaste plek. (Ik heb mijn partner in het verleden uitgelegd wat het met mij doet wanneer deze rondslingeren) Mijn telefoon geeft melding wanneer welk afval naar buiten moet. Dit kan dmv de RWM app of zelf in te stellen op de telefoon. Ook verteld mijn telefoon wanneer mijn favoriete tv programma begint.

   Voor mijn struggle met plannen heb ik ook wat kleine handigheidjes bedacht. Mijn telefoon verteld mij wanneer ik moet vertrekken om op tijd op mijn afspraak te zijn. Ik heb in tegenstelling tot veel ADD’ers eerder last van te vroeg dan van te laat komen. Dit heeft te maken met de onrust voorafgaande aan de afspraak/activiteit. Te vroeg zijn is in sommige situaties net zo onhandig als te laat komen, ook kostte met dit altijd onnodig veel tijd op een dag. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet eerder mag vertrekken dan wanneer mijn telefoon dit zegt. Of maak een lijstje met vaste rijstijden.

   Ik noem deze voorbeelden met een reden. Veel websites/ therapeuten geven het advies om structuur aan te brengen en te werken met een planning. Waar het soms een beetje misgaat is dat ik niet wist hoe dit moest. Een planning maken die voor mij werkt. Structuur inbrengen welke goed werkt voor mij maar ook stoppen wanneer het genoeg is.

   Ik heb er vrede mee dat wanneer ik een ruimte poets ik niet alles binnenstebuiten heb gekeerd. Ik heb het mijn doel bereikt om de volgende reden: het doel is klein in omvang. Het moment dat alle triggers zich wilde opdringen heb ik dit geremd. Bijvoorbeeld:
   Ik wil de slaapkamer stofzuigen en dweilen. Alles wat actief wordt: ramen slaapkamer, bed verschonen, wasmand legen, plankjes afstoffen etc. STOP! Het gevolg hiervan is dat alles straks overhoop ligt en overal een begin is gemaakt maar geen einde. Ik probeer me heel bewust bij mij doel te houden.

   Ik lees veel over ADD en merk dat vaak dat het me enthousiast maakt. Ik wil ermee aan de slag. Helaas is dit gevoel snel verdwenen en veroorzaakt het alleen hersenspinsels. Wat voor mij erg helpt is het beestje bij de naam noemen. Geef een voorbeeld situatie, en dan vooral niet in een perfecte situatie. Maar de situatie waarin alle triggers naar voren komen. Waar begin je? Wat is je vervolgstap? Waar eindig je/ wat is je doet?

   Bijvoorbeeld: Je wilt een boek lezen. Zorg voor een rustige omgeving. Zet de tv uit, zet je telefoon stil. Maar, de ADD’er laat het hier niet bij. De prikkels die wij voelen, vallen voor een niet ADD’er niet eens op. Om de zoveel tijd begint de koelkast zachtjes te brommen. 3 huizen verder blaft een hond. Telefoon trilt. Telefoon scherm licht op. De buurvrouw laat iets op de grond vallen. Er rijdt een auto door de straat, de autolampen schijnen door het huis. Buiten is een vogeltje wat telkens fluit met eenzelfde tussenstop. Gek hè, dan merk je pas wat er allemaal om je heen gebeurt.
   Belangrijker voor mij is rust brengen zodat ik me niet stoor aan deze prikkels. Ik help mezelf hiermee door bijvoorbeeld: ik zet mijn telefoon op stil, leg hem op een zachte ondergrond met het scherm naar beneden. Ik zet de radio heel zachtjes aan, zodat de vogeltjes/koelkast/buurvrouw/blaffende hond één worden met dit geluid. Ik zet de jaloezieën zodanig dat er gewoon daglicht naar binnen schijnt maar ik niet afleidt door alles wat buiten gebeurd.

   Wanneer er dan toch iets gebeurd wat door mijn gedachten komt probeer ik er humor in te brengen. Ik bedenk me weleens gekke taferelen over mijn buren. Dit zorgt ervoor dat het geen irritatie oplevert en ik het makkelijk kan laten.

   Ik heb veel gehad aan het artikel en hoop hiermee andere weer iets mee te geven van mijn ervaringen!

   Ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen en zit nog volop in een leerproces. Want ondanks alle aanpassingen blijft elke dag een uitdaging, elk weekend een extra uitdaging. Maar zoals je leest ben ik begonnen met een struggle maar eindig ik met de uitdaging. Daag jezelf uit!

   Bedankt voor de ruimte voor reactie

   1. JoseSchrijver

    Wauw, Miranda, bedankt voor jouw uitgebreide reactie.
    Tof dat je jouw ervaringen en tips deelt, dankjewel!
    Hoelang weet jij al dat je ADD hebt? Heb je daar ook een coach voor (gehad), of vooral hulp bij de andere problematiek?

 2. Hoi José,

  Wat een leuk stuk.
  En wat mooi om te lezen als het goed met je gaat.
  Het lijkt mij heel vervelend wanneer je telkens het gevoel hebt om je te moeten verantwoorden. Dit is natuurlijk een aanname want ik heb geen ADD (Ik ben alleen een verschrikkelijke chaoot).

  En wat mooi dat je directe tips geeft om hier van beide kanten mee om te gaan.

  Ik denk dat jouw stukken heel erg kunnen bijdragen aan een stuk bewustwording en deel ze graag voor je.

  Groetjes!

  1. JoseSchrijver

   Heyy Spoortje, dat is lang geleden, leuk, bedankt voor je reactie en natuurlijk voor het delen 🙂
   Ik hoop dat met jou en je gezinnetje ook alles goed gaat.
   Haha, niks mis met een beetje chaotisch zijn toch. Ik vind het stiekem best grappig.
   Liefs!

 3. Wauw heel mooi Jose.. Hier kan ik me echt in vinden

  Helaas heb ik deze afgelopen week problemen in mijn relatie. Want mijn partner heeft ADD en weet ik niet waar ik moet beginnen of hoe ik ermee moet gaan omdat het te veel word of omdat het niet lukt.

  En om dit te lezen doet het me echt goed om erin te vinden.

  ( Is er ook een mogelijkheid voor een prive bericht) misschien kunt u mij daarbij helpen

  Groet Jael

  1. JoseSchrijver

   Hoi Jael,

   Wat vervelend voor jou/jullie, hopelijk kun je wat met mijn tips op deze website.
   Ik heb je bericht gezien en ook een mailtje teruggestuurt!

   Liefs,
   Jose

 4. Hee Jose,

  Ik moet zeggen dat ik mijn relatie met een ADD’er vooral eenzaam vind. Zelf ben ik HSP’er en we hebben daardoor best wat overeenkomsten. Maar het grote verschil is het kunnen maken en houden van verbinding. Voor mij is het gevoel van echt samen zijn ook als je niet samen bent heel erg belangrijk in een relatie. Mijn ADD’er trekt zich regelmatig voor langere periodes terug, en houd dan helemaal geen contact. Hij geeft aan dat hij wel degelijk behoefte heeft aan verbinding en onze relatie heel belangrijk vindt, maar zo voelt het niet. Als we elkaar zien is het meteen weer leuk en vertrouwd, maar in de periodes ertussen voel ik me vrijgezel en dat is pijnlijk ook al bedoelt mijn partner het niet zo. Ik heb nog steeds geen modus gevonden om hier mee om te gaan. Zijn er meer partners van ADD’ ers die hiermee kampen?

  Groet, Barbara

  1. Heyy Barbara, jeetje wat vervelend. Zijn jullie al lang samen?
   Heeft jouw partner wel hulp (gehad) bij de dingen waar hij tegenaan loopt, of waar jullie samen tegenaan lopen?
   Ik kan me best voorstellen dat het eenzaam is. Al ben ik zelf ook al jaren vrijgezel, en voel ik me nooit eenzaam. Maar ik denk dat het anders is wanneer je wel een partner hebt maar de verbinding soms niet voelt.
   Misschien is er iemand in de Facebook community die hier ervaring mee heeft https://www.facebook.com/groups/Wanderingminds.ADD.ADHD.HSP/

 5. Hee Jose,

  We zijn nu 3 jaar samen en mijn partner zegt geen behoefte aan hulp te hebben. Als het even niet goed met hem gaat trekt hij zich terug en wacht dan tot het weer over gaat. Dat kan een week duren maar soms ook langer dan een maand. Dan voor je input, ik meld me aan voor de Fb groep!

  1. Hi Barbara,
   Wat jammer dat jouw partner geen behoefte heeft aan hulp.
   Vindt hij het niet vervelend dat hij jou hier verdriet mee doet, of heb je dit nooit naar hem uitgesproken?
   Welkom bij ‘de tribe’ 😀

  2. Hoi Jose,

   Inmiddels alweer 8 jaar een relatie met een partner waarbij 4 jaar geleden ook heel hoog had getest op ADD. Ik kan mij helemaal vinden in de bovenstaande tekst van barbara, en zou zo graag willen “praten” met een metgezel!

   Groetjes

    1. Hoi,

     Ik kan me evenals 200% vinden in de ervaringen van Barbara in haar relatie. In essentie ontbreekt ook deze emotionele verbinding bij ons, het gevoel van ‘ik hoor bij jou’, zeker wanneer we niet samen zijn Wanneer we niet samen zijn ben ik vooral eenzaam en voel ik me alsof wij geen echt koppel zijn of zo. Wanneer we dan na die moeilijkere periode elkaar weer zien gaat het na een gesprek meestal weer goed. Maar nadien volgt weer een mindere periode door omstandigheden waarbij hij zich terugtrekt en wij weinig contact hebben. En zo blijft dat doorgaan. Graag wou ik onze ervaringen en eventuele tips dan ook delen met elkaar. Ik zit intussen in de fb-groep.

     Vele groetjes en goeie moed aan iedereen die het hier moeilijk mee heeft!

  3. Hey Barbara/Jose,

   Ik zit een beetje in een soortgelijke situatie met iemand die ik nog niet zolang geleden heb leren kennen met ADD. Het ging een aantal weken héél goed samen, tot ze opeens door veel stress, problemen en gedachten in haar hoofd zo niet meer verder kon. Sindsdien heeft ze zich teruggetrokken. Zelf weet ik niet hoe ik hiermee moet omgaan, vandaar mijn berichtje naar jullie.

   Groetjes,

   1. Hi Amari,
    Wat vervelend dat jouw partner zich terugtrekt, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om daarmee om te gaan.
    Hebben jullie hier al over proberen te praten? Heeft ze hulp bij haar ADD klachten?
    Liefs,
    Jose

 6. Ik lees steeds dat je als partner moet begrijpen dat het allemaal niet expres is en iemand er niets aan kan doen, maar daarmee wordt steeds maar aangenomen dat iemand die geen ADD heeft van elastiek is gemaakt en wel alle kanten op kan buigen in het belang van de relatie en de partner met ADD. En dat is niet zo. Ik ervaar zelf grote moeite en een gapende leegte doordat er totaal voorbij wordt gegaan aan mijn behoefte aan intimiteit. Een behoefte die toch in onze soort zit ingebakken. Dat Cassandraverhaal over de gevolgen van langdurige emotionele deprivatie etc. en de klachten die je daardoor kan ontwikkelen, past precies bij mij. Zijn ADDers misschien mensen die gewoon geen duurzame relatie moeten beginnen? Is dat niet eigenlijk veel passender? Is het eigenlijk wel de moeite waard om iets in stand te willen houden wat niet ‘meant to be’ is. Ik lijk werkelijk de enige te zijn die ermee zit dat er nauwelijks intimiteit is en die dit nodig lijkt te hebben in deze langdurige relatie met een ADDer.

  1. Hoi Cassandra,
   Wat vervelend dat je dit zo ervaart!
   De boodschap van dit artikel is zeker niet dat iemand met ADD er niets aan kan doen. Je kunt altijd aan jezelf werken, en wanneer je een stempel zoals ADD hebt lijkt me dit altijd een goed idee. Ook aan intimiteit kun je werken.
   “Zijn ADD’ers mensen die geen duurzame relatie moeten beginnen” vind ik een beetje generaliserend. Er zijn genoeg mensen met ADD die wel een mooie en duurzame relatie hebben. Mét uitdagingen, maar uitdagingen heb je in iedere relatie.
   Wil jouw partner geen hulp bij intimiteit? Misschien is relatietherapie een optie?
   Liefs,
   Jose

   1. De laatste reactie is me op het lijf geschreven; ook ik voel me vaak eenzaam in onze relatie en denk vaak; is this all there is?
    Wat ik erg moeilijk vindt, dat mijn vriend nooit over relatieproblemen of zijn ADD wil praten. Hij reageert heel afwijzend wanneer ik erover begin en er wordt niets opgelost.
    Hij is ook een charmante man en erg intelligent, avontuurlijk , maar uitjes of vakantie gaan altijd op zijn voorwaarden, vanwege de planning die hij nodig heeft en het continu bezig willen zijn. Door zijn hyperfocus is hij elke dag laat uit zijn werk, savonds moet de tv aan nieuws etc. Dwangmatig. Hij zal mij niet es innig vasthouden en warm zoenen en iets liefs zeggen. Ik ervaar door dit alles mijn relatie als erg oppervlakkig en mis intimiteit warmte
    Terwijl ik weet dat hij echt van mij houdt.
    Paula

 7. ben in tranen omdat ik me eindelijk eens begrepen voel..
  weet al langer dat ik add heb, maar ben nooit getest geweest want die test is belachelijk duur, en ben mijn kostbare tijd kwijt die ik nodig heb om chaotisch niks te kunnen doen.
  ik hoop dat ik hier wat tips kan vinden om beter met mijn hoofd om te kunnen gaan.
  .. nu ga ik vlug verder werken want helaas doe ik weer 3 dingen tegelijk die ik niet zou moeten doen..

 8. Mijn ex blijkt ADD te hebben en nu ik mij er verder over in lees merk ik dat ik veel dingen erg herken. Zijn ADD is voor mij nooit een probleem geweest, omdat ik mezelf in veel dingen herken. Zo “negeerde” wij elkaar op verjaardagen, omdat we zo opgingen in de gesprekken met andere mensen. We kwamen altijd standaard overal te laat. Niet omdat de een op de ander moest wachten, maar omdat we altijd te laat begonnen met onszelf klaar maken en van alles kwijt waren. We waren heel impulsief met geld uitgeven, maar kunnen beiden ook goed sparen. We hebben beide last van een hyperfocus en kunnen ergens volledig in op gaan. Ik voelde mij dan eigenlijk nooit vergeten, want ik ging mij dan focussen op iets anders of begreep dat hij zich ergens anders op focuste. We hadden beide veel tijd voor onszelf nodig. Onze relatie is stuk gegaan, nadat mijn vader is komen te overlijden. Ik heb me volledig gefocust op mijn vader en had totaal geen oog meer voor hem. Hij was elke dag bij mij en mijn familie en had geen tijd voor zichzelf en voelde zich door mij afgewezen. Dit is uiteindelijk de aanleiding geweest waardoor het uit is gegaan. Ik ga morgen contact opnemen met de huisarts om een test te laten doen. Ik vraag me of een relatie kan werken tussen twee mensen die ADD hebben. Het heeft twee jaar lang goed tussen ons gewerkt. Maar kan dit ook werken op de langere termijn?

  1. Hi Tirza,
   Bedankt voor het delen van jouw verhaal! Jammer dat het niet heeft gewerkt tussen jou en je ex.
   Ik denk dat het goed kan werken, een relatie tussen 2 mensen die allebei ADD hebben, juist omdat je elkaar zo goed begrijpt. Maar het is wel essentieel dat je beide werkt aan jezelf, om te leren omgaan met de ADD symptomen.
   Ik weet inmiddels zo’n 8 jaar dat ik ADD heb, en heb bijna geen last meer van de symptomen. Als ik iemand zou ontmoeten die ADD heeft en ook voldoende aan zichzelf heeft gewerkt, zie ik geen probleem!
   Maar als je allebei nog flink worstelt, ben je nog niet klaar voor een stabiele relatie lijkt me.
   Ik hoop dat je hier iets aan hebt. (ik ben trouwens geen relatie expert hoor, verre van, haha, maar dit is mijn inschatting).
   Ben je al lid van de Facebook community? Daar zitten een aantal mensen in die een relatie hebben met een ADD’er!
   Liefs,
   Jose

 9. Wel fijn eens te lezen van partners van mensen met ADD. En inderdaad krijg ik ook het gevoel vaak dat ik als partner overal rekening mee moet houden. Ik vind het een slap excuus dat je niet eens sorry kan zeggen vanwege een woedeuitbarsting van meneer waar ik vervolgens dagen lang last van heb.
  Is dat ook ADD? Niet communiceren omdat je geen woorden kan bedenken? Vind het lastig dat niet als dom en respectloos te zien, omdat ik zelf verbaal een stuk sterker ben en ook niet meteen kan knuffelen als dingen niet eerst besproken worden. Ik weet niet of ik dit volhoud. Sterkte iedereen die verbinding mist met hun partner ik begrijp heel goed wat jullie voelen.

 10. Wauw wat een herkenning en hoe pijnlijk ook fijn dat ik niet de enige ben.
  Ik heb nu bijna 3 jaar een relatie met iemand die ADD blijkt te hebben.
  Aan het begin was het fantastisch naarmate er stress aan haar kant kwam, werd het steeds minder leuk.
  Ik had het mezelf vaak verweten en gedacht dat ik gek was.
  Totdat ik met iemand in contact kwam die ook ADD heeft en bij mij het kwartje viel.
  Ik herken zo veel van wat iedereen hier schrijft.
  Ik heb nooit begrepen dat iemand geen sorry kan zeggen na lelijke dingen te hebben gezegd.
  Of dat gewoon compleet zijn vergeten …
  Idd heel veel rekening houden met en er komt maar bar weinig terug iig als er afstand is.
  Als we bij elkaar zijn gaat het goed.
  Ook ik weet niet hoe lang ik dit nog wil/ volhoud …
  Sterkte voor alle partners hier.
  Liefs ❤️

  1. Wat fijn dat je hier wat herkenning vindt! Het lijkt me inderdaad een pittige situatie. Neemt jouw partner wel verantwoordelijkheid, en werken jullie beide aan de relatie? Veel liefs, en mocht je willen kletsen met andere ADD’ers en partners, voel je welkom in onze community (op Facebook of in de Huddle). Liefs!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven